T.C.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
Duyurular
 • Mesleki Yeterlilik Sınav Sonucu
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilecek olan 1 adet Deniz Trafik Kılavuzu kadrosu için yapılan sınav sonuçları için tıklayınız: http://www.sumae.gov.tr/uploads/mysonuc.pdf

 • Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları
  http://www.sumae.gov.tr/uploads/SozlesmeliPersonelSonuc.pdf

 • Yunus Mart 2014 Sayısı
  Yunus Araştırma Bülteni'mizin Mart-2014 sayısı internet sitemizde yayınlanmıştır:http://www.yunus.gov.tr

 • FABA 2014
  Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü önemli bir sempozyuma imza atıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin işbirliği ile 25-27 Eylül 2014 tarihleri arasında FABA 2014 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi - Trabzon’da düzenlenecektir.

 • FP7- BENTHIS Projesi
  Enstitümüzün de ortak olarak iştirak ettiği FP7-KBBE-312088 Nolu BENTHIS (Benthic Ecosystem Fisheries Impact Study) adlı projenin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.http://www.benthis.eu/en/benthis.htm

 • Deney Hayvanları Ünitesi Ruhsatı
  Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulunun (HADMEK) 07.04.2011 tarih ve 21 sayılı kararı gereği Enstitümüzde hayvan refahı birimi oluşturulmuş, deney hayvanları ünitesi ruhsatlandırılmıştır ve enstitümüze bu ünite için çalışma izin belgesi verilmiştir.

 • TÜBİTAK-KAMAG-1007 Projesi
  ODTÜ-Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü ile ortaklaşa yaptığımız "Ulusal Balıkçılık Veri Toplama programı için Karadeniz'de Hamsi Stoklarının Akustik Yöntem ile Belirlenmesi ve Sürekli İzleme Modelinin Oluşturulması" TÜBİTAK KAMAG projesinin detayları için tıklayınız:http://hamsi.ims.metu.edu.tr

 • TÜBİTAK-KAMAG-1007 Projesi
  Enstitümüzün de ortaklarından olduğu 107G208 nolu "Ulusal Gıda Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Yaygın Sürekli Paylaşım Sisteminin Oluşturulması" projesi için oluşturulan portala ilgili linkten ulaşabilirsiniz http://www.turkomp.gov.tr/

 • ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları
  1992'den günümüze 15929 makalenin indekslendiği Veri Tabanında makaleler bibliyografik ve tam metin olarak taranabilmektedir. http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt


FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science